تهران، عباس آباد، خیابان بهشتی، ابتدای خیابان صابونچی، کوچه ادایی پلاک یک، واحد یک

لوگو کلینیک رزیبا

بایگانی تزریق ژل و بوتاکس

بوتاکس لب

بوتاکس لب

اثربخشی بوتاکس لب افرادی که با بوتاکس آشنایی دارند

تزریق ژل لب

تزریق ژل لب

تزریق ژل لب و کاربرد آن انواع مدل ژل